Background clover

Wie we zijn

De Coöperatie van Belgische Biologische Melkveehouders

Biomilk.be is een coöperatie van Belgische melkveehouders. Uit respect voor het milieu en voor de gezondheid van iedereen worden onze dieren en landerijen verzorgd volgens de methoden van de biologische landbouw. Als Belgische coöperatie zijn wij sterk lokaal verankerd: onze producenten zijn Belgisch, onze verwerkers ook, onze producten worden vooral in ons land verkocht. Daarom durven we dan ook zeggen dat we de lokale economie op faire wijze helpen ondersteunen.

De coöperatie is exclusief Belgisch. Het doel van Biomilk.be is om de biologische koemelk van de leden te bundelen en gezamenlijk te verhandelen aan de best mogelijke voorwaarden. De coöperatie wil hierbij haar leden niet alleen een garantie bieden op de afzet van hun melk, maar ook een kostendekkende en stabiele melkprijs, waardoor de boeren een leefbaar bedrijf met toekomst kunnen uitbouwen.

 

Geschiedenis

Biomilk.be werd begin 2002 opgericht door een groep Vlaamse melkveehouders en heette toen Biomelk Vlaanderen. In 2006 sloot een groep Waalse melkveehouders zich bij de coöperatie aan. Sindsdien noemde ze zich Biomelk Vlaanderen - Biolait Wallonie. In 2017 werd een naamsverandering doorgevoerd om het Belgische karakter van de coöperatie te benadrukken, de coöperatie heet nu Biomilk.be

Biomilk.be in cijfers

0
Leden
0
liters geleverd
0
percent van de Belgische biologische melkproductie

Werking

Alle leden vormen samen de Algemene Vergadering van de coöperatie en duiden het bestuur aan dat instaat voor het dagelijkse beleid en beheer. Biomilk.be wordt op die manier volledig door en voor bioboeren bestuurd.